0

Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 [6 april 2010 op de marktpraktijken] beschikt de consument over het recht om binnen de 14 werkdagen (te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product) zonder betaling van een boete en zonder enige motivering de verkoper in te lichten dat hij zijn aankoop herroept.

Opgelet: BOVENVERMELD RECHT GELDT NIET VOOR DE PRODUCTEN DIE WERDEN AANGEKOCHT TIJDENS DE SOLDEN/PROMOTIES OF PRODUCTEN DIE GEPERSONALISEERD EN/OF OP MAAT GEMAAKT WERDEN OP VRAAG VAN DE KLANT. Deze producten zullen derhalve nooit worden hernomen noch terugbetaald!

De consument die dit recht wenst uit te oefenen moet Namo hiervan binnen de 14 werkdagen contacteren via het e-mailadres info@namo.be. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de onderneming via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (download hier), maar is hiertoe niet verplicht. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.

De producten moeten verplicht binnen een termijn van 14 dagen worden teruggezonden aan Namo in een perfecte staat zodat het mogelijk is om ze nog in de oorspronkelijke staat te verkopen (verpakking, accessoires, handleiding,…), naar behoren verzegeld en met een kopie van de factuur of de bestelbon.

Elk onvolledig, stukgegaan of beschadigd product of elk product waarvan de originele verpakking zou zijn beschadigd zal niet worden terugbetaald noch omgewisseld.

De verzendkosten die Namo voor uw bestelling heeft aangegaan zullen onder geen beding worden terugbetaald.

Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugneming zal Namo de betaalde sommen terugbetalen na aftrek van de verzend- en leveringskosten die ten laste zijn van de consument.Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de consument effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden.